Mediator Magdalena Osipowicz


Magdalena Osipowicz
to doświadczona Mediatorka, która zdobyła solidne podstawy edukacyjne, umożliwiające jej skuteczną pomoc w rozstrzyganiu konfliktów. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Mediacje, co zaowocowało zdobyciem głębokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze mediacji.

Jej umiejętności są dodatkowo wzmocnione szkoleniem z zakresu stosowania technik coachingu. To umożliwia jej nie tylko skuteczne rozwiązywanie sporów, ale także oferowanie wsparcia i prowadzenie klientów w procesie samopoznania oraz rozwoju osobistego. Mediatorka ta doskonale integruje techniki mediacji z narzędziami coachingowymi, co sprawia, że jej podejście jest holistyczne i efektywne.

Dodatkowo, posiada certyfikat z ukończenia Kursu Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców.

To potwierdzenie jej zaawansowanej wiedzy w obszarze relacji rodzinnych oraz zdolności
do udzielania praktycznych porad w kwestiach wychowawczych.

Jako mediator, potrafi skutecznie integrować elementy Pozytywnej Dyscypliny, co czyni ją specjalistką nie tylko w rozwiązywaniu sporów, ale także wspieraniu rodzin w budowaniu zdrowych relacji i skutecznego rodzicielstwa.

Mediatorka jest zobowiązana do ciągłego rozwoju zawodowego i praktycznego stosowania zdobytej wiedzy, co czyni ją nie tylko kompetentną, ale również zaangażowaną mediatorką.

Jej wyjątkowe połączenie wykształcenia, szkoleń i certyfikatów stanowi solidną podstawę dla skutecznej pracy jako mediatorki.

Wpisana na listę stałych stałych mediatorów przez Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie.